Om stiftelsen

Vi spør Magne Hersvik, styreleder i Benin-Norge stiftelsen:

Hvor ligger Benin? Det ligger i Vest-Afrika og grenser til blant andre land Nigeria og Togo. Landet har omlag 11 millioner innbyggere.

Hvorfor er dere opptatt av akkurat Benin, der er jo 54 land i Afrika? Jeg var med i et flerkirkelig misjonsråd sprunget ut fra Sarons Dal der vi hadde som mål å nå unådde folkeslag med evangeliet. For 19 år siden ble det bestemt å satse på et misjonsprosjekt i Benin etter forslag fra Olav Råmunddal som var konsul for Benin i Oslo. Jeg ble invitert med på en norsk delegasjonsreise til dette Vest-Afrikanske landet i november 2001. Vi fikk møte de fleste av regjeringens medlemmer og hadde et to timer langt møte med president Mathieu Kerekou som hadde gått fra å være en marxistisk diktator i landet i  nesten 19 år til en kristen president etterat han kom til tro på Jesus i 1993. Et av medlemmene i delegasjonen, Sigbjørn Ravnåsen, hadde gjennomført et forskningsprosjekt om Hans Nielsen Hauge. Han hadde fått trykket et hefte på fransk om Hauge og hans etikk. Dette var presidenten sterkt interessert i og ba om å få alle gjenværende eksemplarer av heftet. Benin i dag kan sammenlignes med slik Norge var på Hauges tid for 200 år siden.

Et i positiv forstand svært utfordrende ukesbesøk i Benin motiverte Agnar-Dag Ulstein, Trond Henrik Sand og Magne Hersvik til å starte Benin-Norge stiftelsen med den hensikt å drive arbeid i dette landet i Hans Nielsen Hauges ånd.

Benin er opphavslandet for voodoo – svart magi som fortsatt praktiseres av 60 % av innbyggerne. Haiti, som har voodoo som statsreligion, har fått denne tro fra Benin.

Hva slags arbeid er dere engasjert i?
Stiftelsen støttet i 7-8 år 5 lokale evangelister som  virket i Ze-området, 50 km utenfor Cotonou. De har fått være med på å føre mange landsbyboere til tro på Jesus! Og de har sett Guds rikes seier over mørke krefter som trollmenn som kan fly gjennom lufta som en fugl (tro det eller ei!) og Guds kraft til å vekke opp døde: Ei jente på 5 år, Celine, døde, men ble vekket opp ved bønn (og tungetale) i Jesu navn!

Da Magne Hersvik og Pierre Hounmahin kom til landsbyen Amavedagon, 27 mil fra den største byen Cotonou for 10 år siden, var skolen bare et halvtak med gress oppå. Landsbylederen Emile Amaveda var syk, men etterat vi hadde bedt til Gud for ham, ble han straks frisk! Og han tok fornøyd i mot oss da vi kom til innvielsen av den nye skolebygningen 11.12.2010.

De siste 6-8 årene har Benin-Norge stiftelsen også drevet en førskole, en grunnskole og en ungdomsskole i byen Abomey-Calavi, tvillingby til Cotonou. Alle disse skolene har en kristen profil. Foreldrene betaler skolepenger og det er håpet at driften av disse skolene kan gi et overskudd som kan komme skolen i den økonomisk fattige landsbyen Amavedagon til gode (se eget kapittel!).