Historikk

Benin-Norge stiftelsen ble opprettet i februar 2002 etter en norsk delegasjonsreise til Benin noen måneder tidligere.

Det var Agnar-Dag Ulstein som hadde ideen til å opprette stiftelsen. Han så at i et økonomisk fattig og voodoo-preget land som Benin er det både behov for å forkynne det kristne evangelium og gi hjelp til en positiv utvikling av landsbyer og samfunn.

De siste seks år har stiftelsen hatt et hovedfokus på skolearbeid. For 5 år siden sto en stor skolebygning ferdig i landsbyen Amavedagon i Dassa Zoume distrikt ca 27 mil fra den største byen, Cotonou. Her bor omlag 1000 mennesker i 5 enkle avsidesliggende landsbyer. Skolen har plass til 160 elever. I februar 2016 er der så mange elever ved skolen, tallet har økt mye i det siste.

I fjor ble det boret en brønn ved skolen som nå gir nok reint vann til alle elever og lærere ved Amavedagon skole. Videre ble det ved årsskiftet 2015/16 gjort ferdig en stor bolig til lærerne ved skolen. I fem år bodde de i et av klasserommene, det er høyt motiverte lærere!