Selvunderhold for skolenDyrking av jorda rundt skolen har de siste årene gitt avling og inntekter som har dekket lønnen til de 5 lærerne. Nå skal det også settes i gang med husdyrhold for å styrke skolens økonomi. Lærerne mottar en månedslønn som er FCFA 50.000, med dagens kurs er det ca kr. 800. Dette er de faktisk i stand til å klare seg med, slik er et vanlig lønnsnivå i Vest-Afrika!

Magne Hersvik
Styreleder, Benin-Norge stiftelsen