Julen 2022 i Amavedagon, Benin

Det er 12 år siden det nye skolebygget ble innviet i Amavedagon landsby. Nå er der 68 elever ved skolen, fra 1. – 6. klasse. Jeg hadde gleden av å besøke skolen 5. mars i år og ble tatt imot på en helt overveldende vennlig måte! De økonomisk sett fattige menneskene i denne landsbyen viser sin store takknemlighet og glede over det Benin-Norge stiftelsens arbeid har betydd for deres skole og landsbyen! Mange er etter hvert de elevene som har blitt uteksaminert fra skolen og endel har også gått videre til høyere utdanning.

Behov: 1. Vi vil gjerne hjelpe elevene og deres foreldre til å kunne ha en hyggelig juleavslutning med et godt måltid og en liten gave til den enkelte elev.

2. Vi vil gjerne styrke arbeidet som gjøres med å dyrke jorda rundt skolen, vel 200 dekar, og hjelpe dem med husdyrhold som gir skolemat til elevene. Og når landbruksprodukter selges, gir dette lønn til de fem lærerne ved skolen.