Dåp i landsbyen Belegon

15 nye kristne ble døpt i Belegon 1. påskedag, 4. april 2021!
De ble døpt av pastor Pierre og assistent var Expedit. I 2022 er 26 nye kristne blitt døpt, i landsbyene Wedemin og Allamondji. I tillegg er der kristne fellesskap/ menigheter i 6 andre landsbyer som pastor Pierre har tilsyn med. Fra 7.-9. mars i år var jeg med og ledet et seminar for evangelistene i disse fellesskapene. Vi hørte et sterkt vitnesbyrd om Jesu seier over Voodoo-tro og trolldomskrefter!

Pastor Pierre Hounmahin er pioneren som har startet arbeidet i Amavedagon landsby. Da han kom hit var det svært fattigslig og mange dyrket voodoo, svart magi. Nå er det framgang og landsbyboerne får hjelp til å dyrke jorda.