Kontaktinformasjon

Styreleder: Magne Hersvik, magne.hersvik@gmail.com   tlf. 90503491

Styremedlem: Agnar-Dag Ulstein, agnar.dag@gmail.com   tlf. 90623777

Styremedlem: Njål Lode, njaallo@hotmail.com   tlf. 99855544

Stiftelsens adresse er Sørnestunet 3, 4015 Stavanger

Konto for innsamling av midler til drift av skole: 3910 19 87616 og 3910 21 48103 (Sparebanken Møre)

VIPPS: 533476