Flink elev på TV – Gracia, 6.kl. Le Semeur

Like før jul i 2016 var det en nasjonal kunnskaps-konkurranse på TV i Benin for å kåre den flinkeste eleven.

403 elever deltok i konkurransen, blant dem Gracia fra Såmann-skolen som Benin-Norge stiftelsen drev i samarbeid med Pierre og Nathalie. Gracia gikk videre til 2. runde sammen med 49 andre. Så var hun blant de 12 som gikk videre til 3. runde og til sist fikk hun 3. plass i konkurransen, selv om hun var 3 år yngre enn konkurrentene ! Dette var en stor anerkjennelse av skolearbeidet som vi startet i Abomey-Calavi for 10 år siden! Pierre og Nathalie gjorde en fremragende jobb med begrensede ressurser!

Denne skolen er nå satt på vent grunnet uventede lokale utfordringer.

Stavanger, 6.12.2022, Magne Hersvik, styreleder Benin-Norge stiftelsen